Mesačné archívy: september 2012

Lacnejšie úvery v Štátnom fonde rozvoja bývania

Na 7. schôdzi NR SR sa prerokúvala novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Fond je samostatnou právnickou osobou, ktorej cieľom by malo byť oživenie bytovej výstavby na Slovensku. Za týmto účelom posudzuje žiadosti o podporu na výstavbu a kúpu bytu

Uverejnené v Výsledky práce