Mesačné archívy: február 2012

Upratovanie legislatívy o eurofondoch

Vo všetkých sektoroch verejnej správy je priestorom pre korupciu akékoľvek nakladanie s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samosprávnych celkov nielen v súvislosti s dotáciami. Práve prostriedky z fondov EÚ sú však mnohokrát vyššie ako „bežné“ dotácie – preto sa zavedenie vyššej transparentnosti do procesu ich prideľovania

Uverejnené v Výsledky práce