Mesačné archívy: november 2011

Transparentnosť pri predaji hnuteľného majetku štátu

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve som podal pozmeňujúci návrh, ktorým sa novelizuje zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vďaka tomuto návrhu bude

Uverejnené v Výsledky práce