Mesačné archívy: október 2011

Slovensko priateľskejším miestom pre cudzincov

Pozmeňujúcim návrhom k návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzinov som dosiahol, aby sa aj cudzinci, ktorí na Slovensku nemajú prechodný pobyt na účel zamestnania mohli zamestnať za podmienok, ako je tomu v súčasnosti. Ide o ľudí, ktorí na

Uverejnené v Výsledky práce

Povinné zverejňovanie voľných miest pedagogických zamestnancov

Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o pedagogických zamestnancoch sa mi podarilo dosiahnuť, že školy budú musieť zverejniť voľné pozície na svojej internetovej stránke, takisto na webe obce alebo VÚC a zaslať ju aj krajskému školskému úradu, aby to zverejnil na svojej

Uverejnené v Výsledky práce

Viac verejnej kontroly

Ako člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport som na jeho rokovaní presadil viacero pozmeňujúcich návrhov k novele zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon), ktorými som rozšíril okruh zverejňovaných informácií a zvýšil tak aj podiel

Uverejnené v Výsledky práce