Archív stránky

Možnosť preukázať sa u lekára Európskym preukazom zdravotného poistenia

Navrhli sme, aby sa poistenec mohol pred každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti u lekára preukázať nielen preukazom poistenca, ale aj európskym preukazom. Tento návrh tak zvýšil komfort poistencov, a zároveň neoslabil jednoznačnú identifikáciu poistenca, keďže: európsky preukaz obsahuje rovnaké unikátne a nevyhnutné

Uverejnené v Výsledky práce

Zmena v podmienkach poskytovania hypotekárnych úverov

Rozšíril sa účel, na ktorý sa môže poskytnúť hypotekárny úver o splatenie iného hypotekárneho úveru. Doteraz sa hypotekárny úver mohol zobrať len na splatenie iné hypotéky poskytnutej bankou v konkurze. Takéto opatrenie zvýši konkurenciu medzi bankami, ktoré poskytujú hypotéky, pretože umožní klientovi

Uverejnené v Výsledky práce

Zverejňovanie záverečných prác na internete

Právna úprava zavádza povinnosť zverejňovať záverečné, rigorózne a habilitačné práce v centrálnom registri, ktorý umožňuje hromadný prístup k informáciám. Našim cieľom bolo vytvoriť zákonné predpoklady na: zníženie plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov zvýšenie porovnateľnosti kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl,

Uverejnené v Výsledky práce