Balancing the Accounts

Prečo potrebujeme hmotnú zodpovednosť verejných činiteľov

Koncom júla som upozornil na to, že na Slovensku platí už dnes zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, podľa ktorého postupujú ľudia

logo_kostka

Ako Kostka podvádzal – úradne potvrdené.

Ešte na začiatku roka podal môj asistent Vincent Bujňák podnet na ÚDZS vo veci pravdepodobného porušovania zákona pri jeho návšteve na “klinike” Kostka. Dnes už

Heiwa_elementary_school_18

Štát sa ide zbaviť jedného z mála mechanizmov na udržanie učiteľov v školstve

Sú kroky ľavicové, sú kroky pravicové a potom sú kroky hlúpe. Napríklad tento – štát sa ide zbaviť jedného z mála mechanizmov na udržanie učiteľov

Pracujem pre vás a strážim vaše peniaze.

podpis