ct

Prečo je nevyhnutné zrušiť Druckerovu súťaž na CT za 40 miliónov

Onedlho doručia na MZ SR dodávateľské firmy ponuky, za aké ceny chcú štátu najbližšie 4 roky ponúkať CT prístroje. Môj dnešný text je o tom, prečo

juraj-blanar

Blanárovci: Inovácie vo verejnom obabrávaní

Blanárovci: Inovácie vo verejnom obabrávaní Verejné obstarávanie sa ľahko môže stať nevýhodným premiestňovaním našich spoločných peňazí do súkromných vrecák. Toto je príbeh tímu, ktorý to urobil

Balancing the Accounts

Prečo potrebujeme hmotnú zodpovednosť verejných činiteľov

Koncom júla som upozornil na to, že na Slovensku platí už dnes zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, podľa ktorého postupujú ľudia

Pracujem pre vás a strážim vaše peniaze.

podpis